wróć do artykułów

Co to jest stan przedcukrzycowy?

Stan przedcukrzycowy to stan pośredni między zdrowiem a chorobą

Stan przedcukrzycowy to stan charakteryzujący się zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Obejmuje dwa typy zaburzeń, u podłoża których leży podwyższony poziom glukozy we krwi. Jednym z zaburzeń jest nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG), drugim - nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT). Oba te stany charakteryzują się nieprawidłowymi, podwyższonymi wartościami glukozy we krwi. Nieprawidłowa glikemia na czczo dotyczy zazwyczaj ludzi młodych i otyłych. Nieprawidłową tolerancję glukozy częściej rozpoznajemy w grupie osób starszych, szczuplejszych. Czasem stwierdzamy oba te stany (IFG oraz IGT) równocześnie u tej samej osoby.

Wystąpienie takiej nieprawidłowości świadczy o bardzo dużym ryzyku rozwoju cukrzycy.
Stan przedcukrzycowy to jeden z najsilniejszych czynników ryzyka rozwoju cukrzycy!

W skali roku ryzyko rozwoju cukrzycy u osoby z rozpoznaną nieprawidłową glikemią na czczo wzrasta 5-krotnie. U osoby z nieprawidłową tolerancją glukozy - 6-krotnie.

Jeżeli u osoby występują jednocześnie oba zaburzenia gospodarki węglowodanowej, ryzyko rozwoju cukrzycy w skali roku wzrasta aż 12–krotnie!

Prawdopodobnie liczba osób w stanie przedcukrzycowym przewyższa 2-3 krotnie liczbę chorych na cukrzycę. To oznacza, że liczba osób w Polsce, u których można obecnie rozpoznać stan przedcukrzycowy sięga blisko 2 mln.WAŻNE

Wykazano, że w ciągu 6-8 lat u 1/3 pacjentów ze stanem przedcukrzycowym rozwinie się cukrzyca. U 1/3 dojdzie do normalizacji glikemii, a 1/3 będzie nadal charakteryzować się nieprawidłowymi wartościami glikemii.
Każdy ze stanów podwyższonej glikemii stanowi bardzo silny czynnik rozwoju cukrzycy.

Jeżeli masz nadwagę i rozpoznano u Ciebie nieprawidłową glikemię na czczo lub nieprawidłową tolerancję glukozy czas na zmiany stylu życia!

Konsekwencje powikłań występujących w stanie przedcukrzycowym nie różnią się od tych stwierdzanych w cukrzycy.

Dlatego podejmij kroki zmniejszające ryzyko rozwoju cukrzycy już dziś! Warto starać się o powrót prawidłowej tolerancji glukozy.

Czy można zmniejszyć ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego?

Tak. Ważny jest każdy centymetr obwodu talii.
Mniejszy obwód = mniejsze ryzyko.

Jesteś tym co jesz - zastanów się zatem kim jesteś?
Siedzący tryb życia dodaje kilogramów i prowadzi prosto do nadwagi, otyłości, stanu przedcukrzycowego a w konsekwencji do cukrzycy. Pora przerwać ten zaczarowany metaboliczny krąg.
Zmiana stylu życia to podstawa!1

Słowniczek pojęć:

Prawidłowa gospodarka węglowodanowa czyli normoglikemia to sytuacja, gdy glikemia na czczo u człowieka nie przekracza 5,5mmol/l czyli 99mg/dl, a glikemia w 2 godzinie po wypiciu 75 g glukozy (OGTT) nie jest wyższa od 7,8mmol/l czyli nie przekracza 139mg/dl.
Stan przedcukrzycowy - obejmuje dwa zaburzenia gospodarki węglowodanowej: nieprawidłową glikemię na czczo i /lub podwyższoną glikemię w 2 godzinie testu obciążenia 75g glukozy (OGTT) - czyli nieprawidłową tolerancję glukozy.
Nieprawidłowa glikemia na czczo to glikemia od 5,6mmol/l (100mg/dl) do 6,9 mmol/l (125 mg/dl).
Nieprawidłowa tolerancja glukozy to glikemia w 2 godzinie doustnego testu obciążenia glukozą pomiędzy 7,8mmol/l (140 mg/dl) -11.0 mmol ( 199mg/dl).
Grupa ryzyka to osoby, u których należy czynnie poszukiwać objawów chorobowych, zaburzeń, celem wykrycia zachorowania na wczesnym etapie.
Objawy (symptom) - stan pacjenta poddający się ocenie lekarskiej, stanowiący podstawę do wnioskowania o czynnościach organizmu, jego narządów.
Leczenie niefarmakologiczne - obejmuje dietę oraz wysiłek fizyczny.
Leczenie farmakologiczne - oznacza stosowanie leków.

1. W badaniu DPP (Diabetes Prevention Program) u osób ze stanem przedcukrzycowym modyfikując styl życia w ciągu 2,8 roku uzyskano redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy o 58%. Podstawowymi zaleceniami uczestników tego badania było dążenie do redukcji masy ciała o około 7% i wykonywanie co najmniej umiarkowanego lub intensywnego wysiłku fizycznego.